Christus In Jou! (Larry Groenewald)

By George Larry Groenewald (2019)
(English version: Christ in You)

right-click to download audio  (choose ‘Save target/link as…’)

1:
Christus in jou
Die hoop op Sy heerlikheid;
Hom verkondig ons
en onderrig in wysheid;
Ons arbei en stry
vir Sy lewenskroon;
Kom hierheen ek wys vir jou die bruid
Die vrou van die Lam.

KOOR:
Ons is ‘n geslag uitverkies deur God,
Ons is ‘n koninklike priesterdom,
Ons is ‘n kosbare heilige volk.

2:
Christus in jou
Jou hoop op Godsaligheid;
Sy spesiale kudde
Verkondig Sy deugde en trou;
Geroep uit duisternis
Tot Sy wonderbaarlike Lig;
Kom hierheen ek wys vir jou die bruid,
Die vrou van die Lam.

KOOR:
Ons is ‘n geslag uitverkies deur God,
Ons is ‘n koninklike priesterdom,
Ons is ‘n kosbare heilige volk.

3:
Christus in jou
Jou hoop op verlossing;
Met reikhalsende verlange
Wag ons op die volheid van Sy gees;
Min is uitverkies
Uit die groot getal wat geroep is;
Kom hierheen ek wys vir jou die bruid,
Die vrou van die Lam.

KOOR:
Ons is die geslag uitverkies deur God,
Ons is Sy koninklike priesterdom,
Ons is Sy kosbare heilige volk.

BRUG:
Christus se bruid
Gekleed in fyn linne;
Rein en blink
witgewas deur Sy bloed;
Oordek met Sy geregtigheid
Sonder vlek of rimpel;
Hierdie is hulle wat deel is
Van die bruilofsfees van die Lam.

KOOR:
Ons is die geslag uitverkies deur God,
Ons is Sy koninklike priesterdom,
Ons is Sy kosbare heilige volk.